Radical Grace - Slavoj Zizek, Mladen Dolar and Udi Aloni about the refugee crisis and Israel - 20.01.2016Je begunska kriza humanitarno ali varnostno vprašanje? Je prebežnike treba vrniti v dežele, iz katerih so na staro celino prišli, ali si je, nasprotno, treba pospešeno, pa obenem potrpežljivo prizadevati za njihovo integracijo v evropsko družbo? Je protimigrantsko politično stališče zanesljiv simptom bolj ali manj latentnega fašizma ali je le razumljiv odziv ob množičnem prihodu ljudi, ki se niso pripravljeni kulturno-civilizacijsko prilagoditi novemu okolju, sredi katerega so se znašli?Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...