Radical Grace - Slavoj Zizek, Mladen Dolar and Udi Aloni about the refugee crisis and Israel - 20.01.2016Je begunska kriza humanitarno ali varnostno vprašanje? Je prebežnike treba vrniti v dežele, iz katerih so na staro celino prišli, ali si je, nasprotno, treba pospešeno, pa obenem potrpežljivo prizadevati za njihovo integracijo v evropsko družbo? Je protimigrantsko politično stališče zanesljiv simptom bolj ali manj latentnega fašizma ali je le razumljiv odziv ob množičnem prihodu ljudi, ki se niso pripravljeni kulturno-civilizacijsko prilagoditi novemu okolju, sredi katerega so se znašli?Worldwide Shipping: 🖤 T-Shirts / Hoodies / Mugs / Stickers >>       I WOULD PREFER NOT TO.  
https://www.teepublic.com/t-shirt/1759107-i-would-prefer-not-to-bartleby-zizek
Bartleby, the Scrivener: “I would prefer not to.
https://www.teepublic.com/t-shirt/1759107-i-would-prefer-not-to-bartleby-zizek
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...